Algemene Voorwaarden

Hieronder volgen de kleine lettertjes, oftewel Algemene Voorwaarden, die nodig zijn om duidelijk te maken wat zowel voor jou als reiziger, als voor ons als Fora Trails, de rechten en verplichtingen zijn in verband met jouw boeking en je reis, zodat we precies weten wat we van elkaar mogen verwachten.

Laatst bijgewerkt: april 2024

1. Definities

1.1. “Reisorganisator” verwijst naar Fora Trails, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 91910935.

1.2. “Fora” verwijst naar de overkoepelende naam ”Fora Trails” waaronder de reizen worden georganiseerd en aangeboden door de reisorganisator.

1.3. “Reiziger” verwijst naar de persoon die de reis boekt en/of deelneemt aan de reis.

2. Boeking en Betaling

2.1. De reiziger dient een aanbetaling te doen bij het boeken van de reis. Bij boekingen tot acht weken voor vertrek is een aanbetaling van € 250,00 per persoon vereist. Het resterende bedrag van de reissom dient uiterlijk acht weken voor vertrek te worden voldaan. Bij boekingen binnen acht weken voor vertrek moet de volledige reissom direct worden betaald.

2.2. Betalingen kunnen worden gedaan via de door de reisorganisator aangeboden betaalmethoden.

3. Verantwoordelijkheden van de Reiziger

3.1. De reiziger is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate persoonlijke informatie en documenten die nodig zijn voor de reis.

3.2. De reiziger dient zich te houden aan de geldende reisvoorschriften en regels van de bestemming(en).

4. Aansprakelijkheid en Verzekering

4.1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel tijdens de reis, tenzij dit het gevolg is van nalatigheid van de reisorganisator.

4.2. Het afsluiten van een passende reisverzekering is verplicht. We raden aan om ook een annuleringsverzekering af te sluiten. De verzekeringen dienen afgesloten te worden bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze.

5. Klachten

5.1. Eventuele klachten dienen onmiddellijk aan de reisorganisator te worden gemeld, zodat er tijdens de reis naar een passende oplossing kan worden gezocht.

6. Wijzigingen door de Reiziger

6.1. Bepaalde wijzigingen in de boeking zijn mogelijk in overleg. Neem hierover contact op met de reisorganisator.

7. Reisdocumenten

7.1. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een geldig paspoort en/of identiteitskaart.

8. Annulering en Wijzigingen

8.1. Annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing en kunnen variëren afhankelijk van het moment van annuleren.

8.2. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de pakketreis, indien nodig, en zal de reiziger tijdig op de hoogte stellen.

8.3. Wanneer het minimum aantal van acht deelnemers niet wordt behaald, zal de reis niet worden uitgevoerd. U wordt hiervan dan minstens 30 dagen van tevoren op de hoogte gebracht.

9. Annulering door de Reiziger

9.1. De reiziger heeft het recht om de pakketreis te annuleren. In geval van annulering gelden de volgende annuleringskosten, die betaald dienen te worden aan de reisorganisator:

  • Bij annulering vier weken of meer voor de vertrekdatum: 50% van de totale reissom.
  • Bij annulering tussen twee en vier weken voor de vertrekdatum: 75% van de totale reissom.
  • Bij annulering binnen twee weken voor de vertrekdatum: 100% van de totale reissom.

9.2. De annuleringskosten worden in rekening gebracht om de kosten die de reisorganisator heeft gemaakt in verband met de geboekte reis te dekken.

10. Overmacht

10.1. In uitzonderlijke gevallen van overmacht, zoals natuurrampen, politieke onrust of andere onvoorziene omstandigheden, kan de reisorganisator de pakketreis annuleren of wijzigen. In een dergelijk geval zal de reisorganisator de reiziger onmiddellijk op de hoogte stellen en proberen passende oplossingen aan te bieden.

11. Privacybeleid

11.1. Fora behandelt haar klantgegevens volgens de Europese regelgeving omtrent privacy. Zie ons uitgebreide privacybeleid voor meer informatie.

11.2. Tijdens de reizen kunnen foto’s gemaakt worden door de reisorganisator. Wie zich inschrijft voor een reis bij Fora gaat ermee akkoord dat deze beelden gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden. De reiziger heeft het recht dit te weigeren door een eenvoudig schriftelijk verzoek in te dienen.